Giá vé cho người Việt và gia đình đa văn hóa (Chi tiet tai day Click)
Sân bay đến
4.5~4.29
5.4~6.02
6.6~6.30
4.30~5.3
6.3~6.5
· Hà Nội,Danang, Hồ Chí Minh
   (một chiều)
390,000
450,000
390,000
· Hà Nội,Danang, Hồ Chí Minh
   (vé 3 tháng)
380,000
570,000
470,000

이메일무단수집금지 개인정보취급방침 오시는길 회사소개